Kontakt z Żakiem

Nasz adres pocztowy:
Studenckie Radio ''ŻAK''
Politechniki Łódzkiej
III Dom Studenta
al. Politechniki 7
93-590 Łódź

Telefon antenowy: (+48 42) 63 13 888
E-mail: radio @ zak.lodz.pl
Gadu-gadu: 12888

Telefony redakcyjne:
(+48 42) 63 12 844

Nadawcą programu jest Politechnika Łódzka.

Adres nadawcy:
Biuro Rektora Politechniki Łódzkiej
Ks.I.Skorupki 10/12
90-924 Łódź

Informacje o osobach wchodzących w skład organów nadawcy: https://p.lodz.pl/uczelnia/wladze/rektor-i-prorektorzy-pl

Usługi medialne świadczone przez nadawcę:
program radiowy pn. Studenckie Radio "Żak" Politechniki Łódzkiej
Biuletyn „Życie Uczelni”: https://www.zycieuczelni.p.lodz.pl/pobierz
Czasopisma naukowe: https://eczasopisma.p.lodz.pl/index/journals

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Rafiofonii i Telewizji.