RADIOaktywni

Cykl audycji dotyczących energii i technologii jądrowych. Podczas każdego wydania skupiliśmy się na konkretnych zagadnieniach związanych z wykorzystaniem EJ, takich jak: bezpieczeństwo, podstawy wykorzystania, współczesne reaktory, pozaenergetyczne zastosowanie energii jądrowych czy perspektywy ich rozwoju.

Od 7 kwietnia do 23 czerwca 2015 r. (prawie we wszystkie wtorki) między godziną 19:00 a 20:00 zapraszaliśmy do słuchania specjalnej audycji "RADIOaktywni" na antenie Studenckiego Radia ŻAK Politechniki Łódzkiej.

 • Odcinek 1

  Pierwsze wydanie audycji dotyczyło podstaw wykorzystania energii jądrowej. Wraz z naszymi gośćmi, dr inż. Piotr Szajerskim z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej PŁ oraz dr Rafałem Ledzionem z Instytutu Fizyki PŁ, rozmawialiśmy o historii energetyki jądrowej i o podstawowych procesach z nią związanych. Audycję poprowadził Krzysztof Jastrzębski.
  Słuchaj! (mp3)

 • Odcinek 2

  Tematem drugiego wydania audycji był cykl paliwowy oraz źródła odpadów promieniotwórczych. Rozmawialiśmy o najnowszych technologiach wykorzystywanych w energetyce jądrowej. W rolę prowadzącego wcielił się Krzysztof Jastrzębski.
  Słuchaj! (mp3)

 • Odcinek 3

  Gościem trzeciego odcinka była dr inż. Magdalena Długosz-Lisiecka z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej. Motywem przewodnim audycji było bezpieczeństwo w sektorze energii jądrowej, między innymi takie zagadnienia jak wpływ promieniowania na organizmy żywe. Audycję poprowadził Krzysztof Jastrzębski.
  Słuchaj! (mp3)

 • Odcinek 4

  W czwartym odcinku skupiliśmy się na komponentach składowych bloków jądrowych. Reaktor jądrowy: elementy konstrukcyjne i funkcjonalne, technologia produkcji zbiornika reaktora, obudowa bezpieczeństwa, jej zadania i stosowane rozwiązania to tylko niektóre z poruszanych zagadnień. W studiu ponownie zagościł dr inż. Piotr Szajerski.
  Słuchaj! (mp3)

 • Odcinek 5

  W piątym odcinku z dr inż. Piotr Szajerskim i dr Rafał Ledzionem, Krzysztof Jastrzębski rozmawiał o początku ery jądrowej dla zastosowań cywilnych. Jakie są technologie reaktorowe i generacje reaktorów, dowiecie się słuchając kolejnego odcinka "RADIOaktywnych.
  Słuchaj! (mp3)

 • Odcinek 6

  Jakie są perspektywy rozwoju energii jądrowej? Alternatywne cykle paliwowe czy nowe koncepcje reaktorów jądrowych? O tym w kolejnym odcinku dyskutowali Krzysztof Jastrzębski i dr inż. Piotr Szajerski.
  Słuchaj! (mp3)

 • Odcinek 7

  Pozaenergetyczne zastosowanie technologii jądrowych to temat kolejnego wydania "RADIOaktywnych". Zastosowania izotopów promieniotwórczych w nauce, m.in w medycynie. Gośćmi Krzysztofa Jastrzębskiego byli dr inż. Magdalena Długosz-Lisiecka i dr hab. inż. Piotr Ulański z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej.
  Słuchaj! (mp3)

 • Odcinek 8

  Ostatnią, podsumowującą audycję "Radioaktywni" poprowadził Łukasz Strąkowski. Gośćmi programu byli dr inż. Piotr Szajerski i prof. dr hab. Henryk Bem.
  Słuchaj! (mp3)