Aktualności

Trwa rekrutacja na PŁ!

Pierwszego lutego 2021 roku rozpoczęła się rekrutacja na studia drugiego stopnia na naszej Politechnice Łódzkiej. Dlatego kandydaci, nie traćcie czasu, zapoznajcie się z najważniejszymi informacjami i nie przegapcie żadnego kroku.

Przez wiadomą sytuację w kraju terminy składania dokumentów zostały wydłużone, dlatego aż do 24 lutego możecie składać wszystkie potrzebne papiery, czyli:

• Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej wydrukowane z Portalu Rekrutacyjnego.
• Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu
• 1 zdjęcie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
• Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ, która wynosi 85 zł i jest niezależna od ilości kierunków, jakie wybraliście

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się razem w teczce. W ten sposób ułatwicie pracę innym, a wy unikniecie nieporozumień i straty jakiegoś dokumentu.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą na adres Działu Rekrutacji Politechniki Łódzkiej. Postarajcie się pilnować wszystkich terminów, ponieważ niedostarczenie czegoś na czas skutkuje nieprzyjęciem na studia, bądź będzie uznane jako rezygnację z Waszej strony.

Podstawą, żebyście zaklasyfikowali się na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s = d + r

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów

r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera. Dlatego przygotowanie się do tej rozmowy jest bardzo ważne. Odbywają się one 26 lutego, ale jednak nie wszystkie kierunki jej wymagają.

Więcej ważnych informacji znajdziecie na stronie: https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/studia-ii-stopnia a już 3 marca będą ogłoszone wyniki tej rekrutacji.

Pilnujcie terminów, bądźcie uważni, a my trzymamy za Was mocno kciuki!