Aktualności

Oświadczenie

Oświadczenie redaktorów Studenckiego Radia ŻAK Politechniki Łódzkiej w związku z ogólnopolskimi protestami przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020.

Jako medium studenckie byliśmy, jesteśmy i będziemy głosem studentów uczelni, dla których podstawowymi wartościami są wolność w każdym zakresie oraz godność, niezależnie od wyznania, płci, poglądów czy sytuacji. Nasi redaktorzy, również studenci, od początku działalności rozgłośni niejednokrotnie stawali w obronie tych niezbywalnych praw, w 1997 roku zagwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycje te są oraz będą kontynuowane.

My, niżej podpisani redaktorzy Studenckiego Radia “ŻAK” Politechniki Łódzkiej oraz ludzie związani z rozgłośnią, w obliczu obecnej sytuacji wyrażamy nasze zaniepokojenie i nawołujemy, aby osoby publiczne odpowiedzialne za obecny stan rzeczy wzniosły się ponad podziały, a także zaniechały eskalacji konfliktu, szczególnie w okresie zagrożenia epidemicznego. Apelujemy o poszanowanie dla praw człowieka oraz zachowanie odpowiedniej kultury prawnej. Wzywamy również do poszanowania godności każdej ze stron sporu w przekazie medialnym.

Nie pozostając biernymi wobec obecnego stanu, zobowiązujemy się do wypełnienia naszej roli, czyli do informowania o protestach oraz naturze problemu w sposób aktualny, rzetelny, zgodny z zasadami etyki i sztuki dziennikarskiej.

Podpisali: Igor Wiśniewski, Łukasz Przywara, Adam Matysiak, Adrian Peliszko, Igor Pawełek, Krzysztof Baranowski, Justyna Żółkiewska, Dariusz Brykowski, Teodor Woźniak, Agata Pelska, Jakub Feiglewicz, Oskar Bugajny, Ryszard Gawroński, Łukasz Okrąglewski, Kamil Turowski, Sebastian Grzelak, Paulina Polańska, Damian Graczyk, Zofia Durajska, Martyna Głąb, Zuzanna Szor, Kacper Zieliński, Krzesimir Lechowski, Joanna Jaranowska, Mateusz Kamiński, Marta Czechowska, Piotr Wosiak, Maksymilian Szer, Piotr Stefański, Jakub Kowalczyk, Justyna Walczak, Daniel Archetka, Angelika Szczepanik, Mikołaj Grabski-Pawłowski, Patrycja Szynter, Igor Świerczyński, Paweł Holi, Paulina Okuńska, Jan Piętek, Michał Stępień, Michał Marchlewski, Anna Stosio, Agnieszka Bomba, Daniel Paz Plucner, Izabela Kwiatkowska, Katarzyna Kraska, Kamila Malec, Piotr Pawlak, Klaudia Felińska, Kacper Józefowicz, Laura Janowska, Adam Kaczorowski, Krzysztof Kijek, Jakub Piasecki, Seweryn Potentas, Mateusz Dęderski, Maciej Rewucki, Hanna Nadolska, Martyna Kubiak, Jakub Felcenloben, Angelina Kusowska, Kinga Rzepecka, Gabriela Synowiec, Maria Bujnowicz, Jakub Michalski, Alicja Leszek, Magdalena Rybak, Dominik Kluszczyński, Zuzanna Andrzejczak, Eryk Kielak, Marzena Badziak, Izabela Adamek, Izabela Przybysz, Liwia Jankowska, Joanna Pryk, Piotr Liczbiński, Justyna Lesiak, Karolina Friaj, Jerzy Jakucewicz, Grzegorz Długoszewski, Łukasz Piasny, Aldona Sołtysiak, Adrianna Kubisiak, Agata Zasada, Rafał Gębski, Maria Paradowska, Katarzyna Marciniak, Marta Pokorska-Jurek, Konrad Misiak, Artur Gajda, Artur Różalski, Ewelina Klukowska, Łukasz Strąkowski, Magda Bocheńska, Emilia Frasunkiewicz, Kalina Tkacz-Czubińska, Roman Czubiński, Monika Góra, Mateusz Wzgarda, Paulina Młynarska, Anna Kaznodziej