Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Colloquia Ceranea

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza społeczność akademicką oraz pasjonatów historii i dziedzictwa kulturowego na drugą edycję międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej Colloquia Ceranea.

Podczas sympozjum wyniki swoich badań zaprezentuje ponad trzydziestu uczonych z wielu centrów akademickich Europy, między innymi z Aten, Budapesztu, Londynu, Paryża, Pragi, Sofii, Rzymu oraz z Polski.

Zakres tematyczny drugiej edycji Colloquia Ceranea został dobrany w sposób pozwalający jak najszerzej zaprezentować dziedzictwo historyczne obszarów będących najpierw pod wpływem cywilizacji grecko-rzymskiej, a następnie cesarstwa bizantyńskiego. Poruszone zagadnienia pozwolą także dostrzec kontynuację antycznej spuścizny w europejskiej kulturze nowożytnej. Wykłady plenarne wygłoszą: prof. Albrecht Berger z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, prof. Ivan Biliarsky z Bułgarskiej Akademii Nauk, prof. Philip van der Eijk z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz prof. Marcello Garzaniti z Uniwersytetu Florenckiego.

Wystąpienia dotyczyć będą między innymi historii literatury, historii medycyny, historii pożywienia, historii sztuki, Slavia Orthodoxa.

W związku z podjętymi środkami bezpieczeństwa mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 trzydniowe obrady odbędą się w formie telekonferencji. Program konferencji dostępny jest na stronie: https://ceraneum.uni.lodz.pl/colloquia/colloquia-ceranea-2020

Teksty pokonferencyjne ukażą się w roczniku „Studia Ceranea”.

Centrum Ceraneum utworzono w 2011 roku jako pozawydziałową interdyscyplinarną jednostkę naukowo-badawczą Uniwersytetu Łódzkiego, skupiającą badaczy z Polski i Europy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką bizantyńsko-słowiańską, historią i kulturą wschodniego Śródziemnomorza oraz tradycji z nim powiązanych. Centrum Ceraneum dysponuje wyspecjalizowanym księgozbiorem z zakresu bizantynologii i slawistyki. Wydaje też „Studia Ceranea”, periodyk oferujący studia specjalistyczne, recenzje i noty recenzyjne nowo wydawanych monografii.

Ostatnio zagrane

  • 29 October 2020, 21:58 | Stereolab "Fiery Yellow"
  • 29 October 2020, 21:52 | Trentemoller "Trnt"
  • 29 October 2020, 21:46 | Maanam "Kowboje O.K."
  • 29 October 2020, 21:41 | Believe in space "In flames"
  • 29 October 2020, 21:34 | Reni Jusis "Wynurzam Się"