Aktualności

VI Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Administratywistów działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na seminarium naukowe, którego tematem przewodnim będą "Granice ingerencji prawa administracyjnego w prawa i wolności".

Prawa i wolności człowieka nie mają charakteru nieograniczonego. Każda jednostka jest częścią większej zbiorowości rozumianej jako społeczeństwo, a prawo przez nie stanowione uwzględnia zarówno interes jednostki jak i dobro ogółu. Ograniczenia praw i wolności są więc niezbędne do zapobieżenia potencjalnym kolizjom interesów. W prawie administracyjnym, konieczność ograniczenia wolności i praw jednostki wiąże się przede wszystkim z nadmierną ingerencją organów państwa. Podstawową normą upoważniającą organy państwa do ograniczania wolności i praw jednostki oraz zawierającą warunki dopuszczalności ich ograniczania w akcie stanowienia prawa to oczywiście klauzula ograniczają z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Celem Seminarium jest przybliżenie problematyki ingerencji w prawa i wolności jednostek realizowanej przez prawo administracyjne w najszerszym znaczeniu, tj. poprzez ustrojowe, materialne i procesowe prawo administracyjne.

Konferencja odbędzie się dnia 17 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Sali Rady Wydziału o godzinie 9:00.

Więcej informacji na temat wydarzenia Koło udzieli pod adresem mailowym skna@wpia.uni.lodz.pl lub na wydarzeniu na Facebooku.

Ostatnio zagrane

  • 23 September 2018, 08:16 | Lykke Li "Melodies & Desires"
  • 23 September 2018, 08:14 | Lykke Li "Melodies & Desires"
  • 23 September 2018, 08:10 | Texas "In Our Lifetime"
  • 23 September 2018, 08:07 | James Blake "Why Don't You Call Me"
  • 23 September 2018, 08:03 | meeting by chance "Snail"