Aktualności

Konferencja "Jak wykorzystać potencjał absolwentów – doświadczenia i dobre praktyki współpracy uczelni z otoczeniem"

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję pt. "Jak wykorzystać potencjał absolwentów – doświadczenia i dobre praktyki współpracy uczelni z otoczeniem".

Konferencja odbędzie się 9 czerwca (poniedziałek) o godz. 11.00 w Łodzi, w budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych przy ul. Narutowicza 59a, w sali Rady Wydziału.

Konferencję poprowadzą m.in.: prof. dr hab. Tomasz Domański (Dziekan WSMiP UŁ), dr Tomasz Kamiński (kierownik biura ds. współpracy z biznesem i absolwentami WSMiP UŁ), a także pracownicy z wybranych uczelni polskich, zaangażowani w budowę współpracy między uczelnią a jej środowiskiem.
Wydarzenie adresowane jest do pracowników uczelni, biur karier, absolwentów oraz pozostałych osób zainteresowanych wykorzystaniem potencjału uczelni w budowaniu współpracy z otoczeniem biznesowym.
Udział jest bezpłatny. Dodatkowe pytania oraz zgłoszenie udziału prosimy kierować na adres: michal.sedkowski@uni.lodz.pl W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, nazwę
instytucji. Szczegóły na stronie internetowej: www.projektconnection.pl.

Ostatnio zagrane

  • 21 April 2019, 14:31 | The New Division "Memento"
  • 21 April 2019, 14:24 | Stereolab "Supah Jaianto"
  • 21 April 2019, 14:19 | Mr. Scruff "We Are Coming"
  • 21 April 2019, 14:15 | Lao Che "Czarne kowboje"
  • 21 April 2019, 14:10 | The Cure "Anniversary"